EN

en

AR

FR

Ormanlar yenilenebilir doğal kaynaklardır.

Kullandığımız ağaçların tamamı, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’nün kontrolü ve izni ile kesilmiş, endüstriyel kullanım amacıyla ayrılmış bölgelerde yetişmiştir.

Bu bölgeler endüntriyel plantasyon kapsamında eş zamanlı olarak ağaçlandırılmakta olup, kesilenden çok daha fazla ağaç dikilerek ve en az 25 yıl aynı bölgeden kesim yapılmayarak, orman varlığının azalmadan artması sağlanmaktadır.

Ayrıca, MEFE Dış Ticaret olarak, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) ile işbirliği içerisinde bulunarak, orman varlıklarımızın korunmasına ve arttırılmasına katkıda bulunuyoruz.

We Protect
Nature

İZLE